Repere geografice şi istorice
 Școala Gimnazială Nr. 96 se situează în Municipiul București, în sectorul 4, pe Str. Rezonanței, Nr. 2.
           Unitatea școlara a fost inaugurată la 1 septembrie 1963 sub denumirea de Școala Generală Nr. 96. Fiind înconjurată de blocuri nou construite, cu părinți tineri care erau angajați majoritar pe platforma industrială ÎMGB, populația școlară a crescut rapid. În perioada de explozie demografică, școala a avut aproximativ 2800 de elevi.
            Instituţia a asigurat învăţământ general de 10 clase şi învăţământ complementar, stabilind parteneriate cu agenţi economici precum, platforma IMGB şi liceele cu învăţământ profesional din apropiere.
            Instituția a asigurat învățământ general de 10 clase și învățământ complementar, stabilind parteneriate cu agenți economici precum, platforma IMGB și liceele cu învățământ profesional din apropiere.
             După 1989, când natalitatea a început să scadă, platforma IMGB și-a diminuat activitatea și circumscripția școlară s-a redus, redistribuindu-se și altor școli, numărul elevilor a scăzut, în prezent unitatea de învățământ având 742 de elevi.
             Scoala beneficiază de o clădire cu structură solidă, în bună stare, săli de clasa luminoase și spatioase. În anul 2004, a fost inaugurată sala de sport, a cărei destinație este de sală polivalentă (activitati sportive și cultural-artistice).  
        În anul 2001, în cadrul școlii a fost înființat primul centru de asistență pentru copiii proveniți din categoriile dezavantajate „Centru de zi”- semiinternat, centru realizat în colaborare cu Federația Internațională a Comunităților Educative. În anul 2011 a fost dată spre utilizare o clădire nouă pentru elevii „Centrului de zi”, care dispune de două dormitoare și două săli de clasă, clădire care și în prezent este utilizată pentru elevii care participă în cadrul programului de seminternat, De mai bine de 21 ani, acest program se desfășoară înainte/după programul şcolar obligatoriu și oferă elevilor oportunităţi de învăţare formală şi nonformală prin activităţi educative, recreative şi de timp liber, supravegheați și îndrumați de pedagogi școlari.
             Începând cu anul 2011, Scoala Gimnaziala Nr. 96 fuzionează prin absorbtie cu Grădinița de copii nr. 227 Rază de Soare, care funcționa în sediul din Strada Rezonanței, nr. 3, Sector 4, fiind o unitate de învăţământ preşcolar inclusă în lista instituţiile Sistemului Naţional de Învăţământ. Unitatea a fost construită în anul 1975 și a fost de grădinită cu 5 grupe cu orar prelungit. Din anul școlar 2019-2020, în urma încadrării clădirii grădiniței în categpria de risc seismic R1, grădinița a fost relocată în clădirea CIS a Primăriei Sector 4, din Șoseaua Berceni, Nr. 12A, până la construcția unei clădiri noi.
             Încă din anul 1997, Școala Gimnazială Nr. 96, împreună cu Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Maria Sklodowska Curie” a inițiat un proiect de sprijinire a copiilor internați pe termen mai lung în spital, în scopul declarat de a proteja dreptul internațional al copilului, de a nu fi în afara sistemului educațional, mai mult de cinci zile.
             De asemenea, în fiecare an, Comisia Municipală de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale cls. a VIII- a, a delegat competențe Comisiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale cls. a VIII- a din Școala Gimnazială Nr. 96, pentru a asigura în cadrul legal, egalitate de șanse, elevilor dezavantajați aflați la momentul examenului internați în spital.
             În anul școlar 2018-2019, Scoala Gimnaziala Nr. 96 beneficiaza de o amplă reabilitarea a exteriorului, holurilor ți a grupurilor sanitare, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, iar în perioada 2020-2022 a beneficiat de dotare cu tehnică de calcul și mijloace audio-video realizată din fondurile Primăriei Sectorului 4 și prin intermediul proiectelor cu fonduri structurale europene.
 
   
 
 VIZIUNE, MISIUNE, VALORI
 

Viziunea


     Deviza școlii: “O şcoală fericită și deschisă pentru toţi!”

     Școala Gimnazială Nr. 96 va deveni cea mai bună opțiune educativă pentru toți copiii din comunitatea apropiată, prin crearea unui mediu de învățare stimulativ și valorizant, în care fiecare să se simtă bine și să experimenteze o călătorie educațională de neegalat, transformatoare pe plan intelectual, social și personal. `

 

Misiunea


      Școala Gimnazială Nr. 96 își propune să construiască în fiecare zi o comunitate încrezătoare, asigurând tuturor copiilor dezvoltarea competențelor, aptitudinilor și intereselor individuale, a capacităților de adaptare la o lume în schimbare, educarea emoțiilor și a stimei de sine, în spiritul valorilor și practicilor democratice europene, pregătindu-i pentru o viață împlinită.

- Cooperare
- Calitate
- Încredere
- Responsabilitate
- Integritate
- Colegialitate şi respect
- Stare de bine

 

 

 

Strada Rezonanţei nr.2
Sector 4 - Bucureşti
Telefon: +40 21 461 0108
Fax: +40 21 461 0108
E-mail:scoala96@yahoo.com