Repere geografice şi istorice
 Şcoala Gimnazială Nr. 96 se situează în Municipiul Bucureşti, în sectorul 4, pe Str. Rezonanţei, Nr. 2, în cartierul Berceni.  Poziţia geografică este avantajoasă, în apropierea instituţiei aflându- se Inspectoratul Şcolar Sector 4, Creşa „Degeţica”, Parcul Orăşelul Copiilor, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii „Maria Sklodowska Curie”. Accesul către şcoala este uşor, realizându- se cu autobuzele 141, 116, 381 şi troleibuzul 77.
           Unitatea şcolara a fost inaugurată la 1 septembrie 1964 sub denumirea de Şcoala Generală Nr. 96. Fiind înconjurată de blocuri nou construite, cu părinţi tineri care erau angajaţi majoritar pe platforma industrială ÎMGB, populaţia şcolară a crescut rapid. În perioada de explozie demografică, şcoala a avut aproximativ 2800 de elevi.
            Instituţia a asigurat învăţământ general de 10 clase şi învăţământ complementar, stabilind parteneriate cu agenţi economici precum, platforma IMGB şi liceele cu învăţământ profesional din apropiere.
            După 1989, când natalitatea a început să scadă, platforma IMGB şi-a diminuat activitatea şi circumscripţia şcolară s-a redus, redistribuindu-se şi altor şcoli, numărul elevilor a scăzut, în prezent unitatea de învăţământ având  637 de elevi.
             Încă din anul 1997, Şcoala Gimnazială Nr. 96, împreună cu Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii „Maria Sklodowska Curie” a iniţiat un proiect de sprijinire a copiilor internaţi pe termen mai lung în spital, în scopul declarat de a proteja dreptul internaţional al copilului, de a nu fi în afara sistemului educaţional, mai mult de cinci zile.
             De asemenea, în fiecare an, Comisia Municipală de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale cls. a VIII- a, a delegat competenţe Comisiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale cls. a VIII- a din Şcoala Gimnazială Nr. 96, pentru a asigura în cadrul legal, egalitate de şanse, elevilor dezavantajaţi aflaţi la momentul examenului internaţi în spital. 
        În anul 2001, în cadrul şcolii a fost înfiinţat primul centru de asistenţă pentru copiii proveniţi din categoriile dezavantajate „Centru de zi”- semiinternat, centru realizat în colaborare cu Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative. De mai bine de 15 ani, acest centru sprijină copiii aflaţi în dificultate pentru prevenirea abandonului şcolar şi familial.
             În anul 2003, a fost inaugurată sala de sport, iar în anul 2011 dată spre utilizare o clădire nouă pentru elevii „Centrului de zi”.
 
   
 
 VIZIUNE, MISIUNE, VALORI
 

Viziunea


     Creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene, într-un parteneriat deschis, cu implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor sociali.
    “Profesionalism- Implicare – Calitate”
“O şcoală de calitate, o şansă pentru fiecare!”

 

Misiunea


      Misiunea şcolii este să ofere elevilor posibilitatea de a-şi contura personalitatea, de a-şi exprima deschis opiniile, de a crea oportunităţi pentru afirmarea  lor la vârsta aspiraţiilor, deschizând calea spre accesul la şanse egale tuturor.  Fiecare elev va beneficia de şansa unui parcurs educaţional de calitate şi  în spiritul valorilor autentice,  în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educaţie şi ca bun cetăţean european, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă mişcare şi schimbare.
      Rezultatele elevilor reprezintă oglinda întregii activităţi educaţionale a şcolii, a familiei şi  comunităţii, instituţia tinzând să devină un centru  incluziv de referin?ă pentru comunitatea locală.

 
 

Valorile cheie care se doresc a fi dezvoltate în organizaţie sunt:

- Cooperare: să realizăm lucruri mai bune împreună: elevi, cadre didactice, părinţi, personalul şcolii, comunitate;
- Calitate: să oferim o educaţie de calitate, prin iniţiative, prin formarea unui stil de muncă eficient şi o cultură organizaţională proprie, în beneficiul copiilor.
- “Lucrul în echipă, lucrul bine făcut”: să ne îmbunătăţim continuu munca pe care o desfăşurăm, să acţionăm şi să luăm decizii în consens,  să nu facem risipă de timp, energie, material sau bani
- Responsabilitate: să ducem la îndeplinire atribuţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea.
- Integritate: să avem puterea de a spune întotdeauna adevărul, să acţionăm onest în gând şi în faptă.
- Colegialitate şi respect: să creăm împreună un climat de siguranţă şi încredere reciprocă, de sprijin şi respect.

 

 

 

Strada Rezonanţei nr.2
Sector 4 - Bucureşti
Telefon: +40 21 461 0108
Fax: +40 21 461 0108
E-mail:scoala96@yahoo.com